"Μπορεί κάποιος δικαιούχος (freeSongs music) να επιλέξει να μην ασκήσει το δικαίωμα είσπραξης της αμοιβής αυτής (εύλογη αμοιβή συγγενικών) χωρίς να την εκχωρήσει σε τρίτον και χωρίς να έχει παραιτηθεί εκ των προτέρων από το δικαίωμα απαίτησης!"

Αρ. πρωτ. 32450
Ε. Βαγενά, Ο.Π.Ι."Εάν θέλετε να διευκολύνετε τους χρήστες των έργων σας, να αποδείξουν ότι οι ανωτέρω οργανισμοί δεν έχουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης του ρεπερτορίου σας, μπορείτε να το κάνετε με όποιον έγγραφο τύπο επιλέξετε."

...

"Κάθε επιχείρηση μπορεί να εκτελεί δημόσια όποιο μουσικό ή άλλο έργο επιθυμεί ... Δεν συνιστά απαραίτητη προυπόθεση για τη χρήση ενός έργου το έργο αυτό να εκπροσωπείται από κάποιον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) ..."

Αρ. πρωτ.30457-30355
Ε. Βαγενά, Ο.Π.Ι."Η freeSongs δεν έχει αναθέσει την εκπροσώπηση της μουσικής της (πνευματικά / συγγενικά) σε κανένα Ο.Σ.Δ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό και χωρίς την εύλογη αμοιβή συγγενικών"

Ελ. Τύπος- Espresso- Αυγή - Καθημερινή - Ηχώ των δημοπρασιών


Η freeSongs σας γλυτώνει εκατοντάδες ευρώ ετησίως


Αρ. πρωτ.30457-30355/2017

“Κύριε Μπιτζένη,
Κάθε  επιχείρηση  μπορεί  να εκτελεί  δημόσια  όποιο μουσικό ή άλλο έργο επιθυμεί ...  
Δεν συνιστά απαραίτητη προυπόθεση για τη χρήση ενός έργου το έργο αυτό να εκπροσωπείται από κάποιον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης   (ΟΣΔ) ...
Εάν θέλετε να διευκολύνετε τους χρήστες των έργων σας, να αποδείξουν ότι οι ανωτέρω οργανισμοί δεν έχουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης του ρεπερτορίου σας,
μπορείτε να το κάνετε με όποιον έγγραφο τύπο επιλέξετε.


Ευαγγελία Βαγενά, Δικηγόρος
Επιστημονική Συνεργάτης Ο.Π.Ι. (ΕΥΕΔ)

Οι μοναδικότητες μας

Που μας ξεχωρίζουν από τους εναλλακτικούς παρόχους μουσικής

01 Δηλωσεις
ν.1599/86

Σας παρέχουμε δήλωση του ν.1599/86 (πρώην ν.105) ότι δεν έχουμε αναθέσει τη μουσική μας σε κανένα Ο.Σ.Δ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό


02 ΑΔΕΙΑ
MΟΥΣΙΚΗΣ

Είμαστε οι μοναδικοί που παραδίδουμε άδεια χρήσης μουσικής, κάτι που ΜΟΝΟ ο δημιουργός έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να κάνει!


03 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΥ

Κατόπιν υπόδειξης του Ο.Π.Ι. έχουμε κάνει δέκα ανακοινώσεις στον πανελλαδικό έγγραφο τύπο ότι δεν έχουμε αναθέσει τη μουσική μας σε Ο.Σ.Δ.


04 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Ο.Π.Ι.

Στα πρωτοκολλημένα έγγραφα του Ο.Π.Ι. προς τη freeSongs, διευκρινίζεται ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί να αναπαράγει μουσική, χωρίς υποχρεώσεις σε Ο.Σ.Δ.


06 Copyrights
στα τραγουδια

Copyright σημαίνει κατοχύρωση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και έτσι η freeSongs κατέχει τα copyrights ξεχωριστά και μοναδικά για ΚΑΘΕ τραγούδι της!


Εκδηλωστε το ενδιαφερον σας για περισσοτερες πληροφοριες

freeSongs music