μουσική χωρίς δικαιώματα

Οι Τιμές μας

Απλή βασική

69€*
Ετήσια

Online απλός player
 • player απλός
 • Interactive εμπειρία
 • Δημιουργία λιστών
 • 90 τρίωρες λίστες
 • Shuffle - loop
Άδεια χρήσης μουσικής
 • Άδεια από τον δημιουργό
 • Αναρτημένη στη σελίδα σας
Δήλωση ν.1599/86
 • Ανάθεσης δικαιωμάτων
 • Αποκλειστικής δημιουργίας
Γνωμοδοτήσεις νομιμότητας
 • 4 γνωμοδοτήσεις Ο.Π.Ι.
Ανακοινώσεις τύπου
 • 10 ανακοινώσεις σε εφημερίδες

Τύπου "Spotify"

79€*
Ετήσια

Online player τύπου "Spotify"
 • Δικό μας υπέροχο player
 • Interactive εμπειρία
 • Δημιουργείτε λίστες
 • 90 τρίωρες λίστες
 • Shuffle - loop
Άδεια χρήσης μουσικής
 • Άδεια από τον δημιουργό
 • Αναρτημένη στη σελίδα σας
Δήλωση ν.1599/86
 • Περί μη ανάθεσης δικαιωμάτων
 • Αποκλειστικής δημιουργίας
Γνωμοδοτήσεις νομιμότητας
 • 4 γνωμοδοτήσεις Ο.Π.Ι.
Ανακοινώσεις τύπου
 • 10 ανακοινώσεις σε εφημερίδες
Δυνατότητα διαφημιστικών
 • Με επιπλέον 19.99€ ετήσια έχετε αναπαραγωγή δικών σας σποτ / jingles

Χωρίς Ίντερνετ

99€*
Ετήσια

Offine player
 • Δικό μας player μόνο
 • Auto next
 • Λίστες μέσω Googledrive
 • Βασικές λίστες μόνο
 • Τα καλύτερα μας vocal & instrumental
Άδεια χρήσης μουσικής
 • Άδεια από τον δημιουργό
 • Αναρτημένη στη σελίδα σας
Δήλωση ν.1599/86
 • Περί μη ανάθεσης δικαιωμάτων
 • Αποκλειστικής δημιουργίας
Γνωμοδοτήσεις νομιμότητας
 • 4 γνωμοδοτήσεις Ο.Π.Ι.
Ανακοινώσεις τύπου
 • 10 ανακοινώσεις σε εφημερίδες

*Όλες οι τιμές μας είναι χωρίς τον ΦΠΑ